Kven kan vi tru på?

Målet med denne bloggposten er å finne to bloggar som etter mi meining skårar høgt på  forventningsfaktorane truverde, gjennomsiktigheit, medverknad (openheit), rask respons og langsiktigheit (Clara Shih, 2011). Eg har vald meg ut bloggen til Cecilie Staude og NRK Beta. NRK Beta er NRK si sandkasse for teknologi  og nye medium.  Bloggen har eksistert sidan… Fortsett å lese Kven kan vi tru på?

Publisert
Kategorisert som WEB Merket

Ser på bloggen til Itfag

Itfag-bloggen, http://blogg.itfag.hist.no/, er eigd av itfagavdelinga ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og det er dei tilsette ved avdelinga for informatikk og e-læring som skriv. Dei har blogga sidan oktober 2010, og dei publiserer gjennomsnittleg seks gonger i månaden, det vil seie litt meir enn ein gong i veka. Det verker til å vere ein god oppdateringsfrekvens.… Fortsett å lese Ser på bloggen til Itfag

Publisert
Kategorisert som Ymse