Facebook-inspirasjon

Utfordringa for mange av oss som vil og skal bruka sosiale medium i jobben, er å gjera det til ein like sjølvsagt del av jobben som det meste andre me gjer. Men det MÅ til. Me må bestemma: KVA medium ønskjer me å bruka: Facebook, Instagram, Snapchat, Vimeo, YouTube, LinkedIn, Twitter … KVA skal me bruka… Fortsett å lese Facebook-inspirasjon