Facebook er svaret – men kva var spørsmålet igjen?

Nordmenn er blant dei ivrigaste brukarane av sosiale medium i verda. 2 760 680 nordmenn har ein konto på Facebook, det vil seie 55,37 prosent av oss, og vi er med det på 55. plass i verda. Ifølgje Metronet bruker 73 prosent av norske leiarar LinkedIn til å rekruttere nye arbeidstakarar.

Er på Facebook, og …

Norske bedrifter og organisasjonar følgjer med og heng seg på. Ved årsskiftet 2011-12 var halvparten av norske storbedrifter på Facebook (jfr tal frå Morten Myrstad, bloggen er dessverre nede/fjerna).

Sjølv om Facebook er det første, og truleg tryggaste, valet for dei fleste, ser vi at stadig fleire også finn vegen til Instagram, YouTube, Twitter, Vine, Pinterest, eller dei lagar seg bedriftssider på LinkedIn og Google+. Det norske forsvaret la ut sin eigen Harlem Shake-video 10. februar i år, videoen har til no vore vist meir enn 42 millionar gonger.

Stopp i laghopp

Og stadig fleire finn at sosiale medium kan brukast til kundebehandling. Som for eksempel når RiksTV blir slått ut av vêret midt i VM i laghopp på ein laurdag. Då kjem klagane og frustrasjonen:

rikstv1

RiksTV har heldigvis ein Twitterkonto (og truleg ein plan for korleis dei skal bruke han), så dei har allereie vore frampå:

rikstv2

 

Kundane veit no at RiksTV er klar over problemet og kan forhåpentleg vente seg ei løysing før siste hopp er tatt. Og etter nokre timar er problemet løyst:

rikstv3

Så la oss hoppe i det

Men er sosiale medium løysinga for alle verksemder rundt om i dette langstrekte landet? Finn vi svaret på alle utfordringane våre på Facebook og Twitter?

Ja, kva skal ein svare på det? Det kjem vel heilt an på kva som er spørsmålet, gjer det ikkje?

Sosiale medium i seg sjølv er ikkje løysinga på noko som helst. Sosiale medium er verktøy i verktøykassen som kan brukast til kommunikasjon, relasjons- og omdømmebygging.  Og dei kan vere veldig gode verktøy å ha for hand!

Men som for mange andre tiltak, så får ein meir igjen for kommunikasjonstiltaka sine viss ein har ein strategi for det ein driv med. (Då tenkjer vi at strategi ikkje er det same som ein plan, startegi er eit sett bevisste val.)

Bestem deg!

Bruk av sosiale medium bør vere ein del av verksemda sin overordna plan for kommunikasjon og omdømmebygging, og ønsket om å delta og ansvaret for å gjere det bør vere rotfesta på leiarnivå, slik mellom andre Hans-Petter N-Hansen hjå Gielmuyden-Kiise twitrar om her:

Tweet frå Hans-Petter N-Hansen

Slik er det ikkje nødvendigvis for alle dei som har fyrt opp Facebook-sida si i full fart – fordi ein har ei kjensle av at ein må, kundane krev det, eller dei tilsette (eller brukarar) har tatt initiativ sjølve og sett i gang – men utan nokon form for strategi for arbeidet. Det kan sjølvsagt fort gå bra.

Sosiale medier-konsulent Cecilie Thunem-Saanum peikte for nokre veker sidan på at genuin kommunikasjon kan vere betre enn strategi, og vart tatt til inntekt for at strategi ikkje var nødvendig. I ei oppfølgjing på Twitter tydeleggjer ho det som forsåvidt også vart sagt i det opprinnelege bloggginnlegget: Ein strategi er ikkje til mykje hjelp viss han ikkje har rotfeste i bedrifta sine verdiar og er til å gjennomføre.

Cecilie TS om strategi

Altså kan vi kanskje greie oss utan ein strategi, men det går så utruleg mykje betre viss aktiviteten vår er ein del av eit større arbeid, med klare ambisjonar, definerte målgrupper og ei tydeleg ansvarsfordeling.

Og då treng vi …

La oss altså vere samde om at du treng ein strategi for bruk av sosiale medium for at du skal kunne bruke tida di og ressursane dine best mogeleg, til rett tid og på ein slik måte at du får noko igjen for arbeidet. Ein strategi bør gå hand i hand med kommunikasjonsplanen din og som eit minimum seie noko om:

 • kva kanalar som finst
 • kva for kanalar som skal brukast
 • kva dei skal brukast til

Like viktig er det at ein har eit avklart forhold til kva ein skal seie og ikkje seie. Mange fryktar klagar og sure kommentarar på Facebook og lar gjerne vere å opprette ein konto for å spare seg sjølv for slikt. Det treng ein ikkje vere redd for så lenge ein har ein plan for korleis ein møter desse klagane og alle andre kommentarar og spørsmål ein vil få.

I tillegg til å definere mål og målgrupper bør ein også ha ein strategi for

 • måling – korleis målar vi effekten av det vi driv med
 • kva for verktøy skal vi bruke til det
 • som i alt kommunikasjonsarbeid er det greitt å ha ein plan for kriser

Med vilje, ambisjonar og eit ønske om å vere til stades for kunden i alt og eitt kan ein få svært, svært mykje ut av sosiale medium. Med ein god plan kan ein fort kome enno lenger.

Her kan du sjå nokre eksempel på strategiar og retningslinjer for bruk av sosiale medium:

NSB
Netcom
Kongsvinger kommune

7 kommentarer

 1. Godt skrevet om hva som er viktig når man skal være på sosiale medier, og godt illustrert med tweets fra sentrale personer innen for sosiale medier strategier… Ser at du også fikk med deg RiksTv og deres håndtering på Twitter under tvsignalbruddet 😉 De kunne kanskje trengt litt mer detaljert strategi-planlegging..

 2. Du skriver godt!
  Jeg synes det er viktig å kunne stille spørsmålstegn til hva man skal med noe. Alt for mange hiver seg ut på www, det være seg på Twitter, Instagram, Facebook, nettsider med mer bare fordi «alle andre» er der, uten å ha noe strategi med hva de VIL med siden.
  Jeg tror vi vil se en endring etterhvert 🙂
  Forhåpentligvis…

 3. Fin blogg om virksomheters bruk av FB. Svært godt skrevet, og dermen lett lest! Godt dokumenter. Ja,det er viktg å huske at de sosiale mediene er verktøy for kommunikasjon og ikke et mål i seg selv

 4. Hvis man ikke har en stategi så skal det mye til for å lykkes. Dette synes jeg at du belyser på en fin måte. Som en annen påpeker så skal en ikke bare «hive seg med» på sosiale medier for at alle andre gjør det. Fin blogg!

 5. Svært godt skrevet!
  Fint at du fant eksempelet med rikstv. Liker også at du har tatt med «tweet» utvekslingen mellom Theodor og Cecilie.

 6. Takk for det – det var sikkert ikkje den artigaste helga Riks TV har hatt, men for meg passa det jo som fot i hose å få eit slik døme servert. Det er forsåvidt interessant å sjå kor mange so etterkvart har flytta heile eller deler av kundebehandlinga si til Facebook og Twitter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *