Kampanje for kommunen

Eg har laga ein fiktiv kampanje for kommunen «Kommune». Føremålet med kampanjen er å drive rekruttering – få unge folk til å flytte til kommunen og delta i nærings- og bygdelivet. Kampanjen skal vere slik utforma at den kan hentast fram om eitt år og brukast utan vidare forklaring då. Utfordringa er sjølvsagt at det kan ha kome til nye sosiale medium som er meir naturlege å bruke då, medan andre kan ha tatt kvelden før den tid. Det får ein ta høgde for.

Her er kampanjen 5 i året:

1 Comment

Add Yours →

Legg igjen en kommentar