Facebook er svaret – men kva var spørsmålet igjen?

Nordmenn er blant dei ivrigaste brukarane av sosiale medium i verda. 2 760 680 nordmenn har ein konto på Facebook, det vil seie 55,37 prosent av oss, og vi er med det på 55. plass i verda. Ifølgje Metronet bruker 73 prosent av norske leiarar LinkedIn til å rekruttere nye arbeidstakarar. Er på Facebook, og… Fortsett å lese Facebook er svaret – men kva var spørsmålet igjen?

Kven kan vi tru på?

Målet med denne bloggposten er å finne to bloggar som etter mi meining skårar høgt på  forventningsfaktorane truverde, gjennomsiktigheit, medverknad (openheit), rask respons og langsiktigheit (Clara Shih, 2011). Eg har vald meg ut bloggen til Cecilie Staude og NRK Beta. NRK Beta er NRK si sandkasse for teknologi  og nye medium.  Bloggen har eksistert sidan… Fortsett å lese Kven kan vi tru på?

Publisert
Kategorisert som WEB Merket

Ser på bloggen til Itfag

Itfag-bloggen, http://blogg.itfag.hist.no/, er eigd av itfagavdelinga ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og det er dei tilsette ved avdelinga for informatikk og e-læring som skriv. Dei har blogga sidan oktober 2010, og dei publiserer gjennomsnittleg seks gonger i månaden, det vil seie litt meir enn ein gong i veka. Det verker til å vere ein god oppdateringsfrekvens.… Fortsett å lese Ser på bloggen til Itfag

Publisert
Kategorisert som Ymse

Kart

Vis større kart Utruleg enkelt å leggje Google-kart inn i eit innlegg i WP.

Publisert
Kategorisert som Ymse

Nettside eller app?

Å bruke html5 for å lage nettsider til mobil kan vere eit godt alternativ til å lage ein app: den mobile nettsida di er lettare å oppdatere (oppdatering av app må godkjennast av Apple før du kan laste ned den nye versjonen, feks) mange av funksjonane i html5 virker i dag på dei fleste nettlesarane,… Fortsett å lese Nettside eller app?

Dykk ned i HTML 5

HTML er eit språk som blir brukt for å byggje og strukturere nettsider. HTML så dagens lys i 1990 og har blitt utvida og revidert mange gonger sidan då. No blir det jobba med HTML 5,  som ein då forstår er den femte revisjonen av HTML-standarden. HTML 5 er ikkje ein ferdig utvikla standard enno, men… Fortsett å lese Dykk ned i HTML 5

Publisert
Kategorisert som WEB Merket

Teikn og ting på mac eg ofte har bruk for

  {  shift + alt + 8  } shift + alt + 9  [  alt + 8  ]  alt + 9  \ shift + alt + 7  ‘  er på paragrafteiknet, oppe til venstre  refresh  cmd + r  

Publisert
Kategorisert som Tips Merket