3 kopier finderobjekter

3. Vi skal nå lage en ny Hurtighandling. Her oppretter vi en arbeidsflyt for denne hurtighandlinga. Til venstre: Søk etter Kopier Finder-objekter.

Legg igjen en kommentar