Blog Posts

Best i tekst – på Instagram og Facebook

Nora Helmer på Facebook

Følgjer du Nora Helmer på Facebook eller Instagram? Det burde du gjera. Nora Helmer lever i eit dokkehus med skiftande elskarar, au pair og nokre ungar som innimellom er hjå far sin, Torvald. Høyrest det kjend ut? Det burde det. I starten på året fekk serieskaparen Lene Hval pris på Best i tekst for beste blogginnlegg om hysterisk morsomme (og somme gonger pinsamt gjenkjennelege) Nora Helmer, som ho har fått fast plass til i Aftenposten. Få det med deg! Nora Helmer finn

Les meir

Sjekkliste for tekst

Skrivemaskin

Dette er sjekklista mi som jeg bruker når jeg skal gå gjennom tekster jeg har skrevet. Det meste her gjelder like mye for epost og Facebook-poster som for avisartikler og markedsføringstekster. Sjekkliste: Korrektur Sjekk at alt du skriver er stava rett, at komma er der det skal være, og at grammatikken henger sammen. Min erfaring er at de færreste av oss kan dette til fingerspissene. Fordelen med å skrive for nett er at du faktisk kan rette opp feila dine.

Les meir

Gift med han på salg

Bonden og jeg har heimekontor.

Salg og markedsføring henger i hop som erteris – i alle fall bør de gjøre det. Noen definerer disse som to ulike oppgaver, andre ser markedsføring som en av tiltaka i salgsarbeidet. Uansett hvordan man definerer det, så er det ikke alle gitt å være like flink på begge deler. Her på bruket har vi en som er bedre på direkte salg (bonden), og en som er bedre på markedsføring (meg). Og heldigvis for det. Når den ene elsker å

Les meir

Me har ein plan

IMG_4053

Marknadsføring av Ryfylke fjordhage er min jobb. Dette er tiltaka me har brukt så langt: Annonser i Haugesunds avis og Stavanger Aftenblad (via meklar) Annonser i Suldalsposten og Ryfylke Finn.no (meklar legg ut) Facebook Instagram Boligmesser Google Ad Words Nettside Det er ikkje muleg å peike på ein av desse og seia at det er dette som funkar. Det er sjølvsagt summen av det. Men me slutta å stå på messer etter to år. Det kosta mykje, og me fekk

Les meir

Kritikk – ja takk

tommel

Berre slik kan ein bli betre. Det har alltid vore mitt mantra. Så skal det seiast at det er ikkje kjekt å få negative tilbakemeldingar på eige produkt eller eiga bedrift, og det er slett ikkje alltid ein er einig i det som blir sagt, heller. Men: Viss du ikkje er fornøgd med hytta eg har seld deg, viss sørvisen i innsalget var dårleg, viss vindauga lek og vaskemaskina aldri har fungert, så må du veldig gjerne seia det til

Les meir

Child-theme

For dei av oss som ofte bruker ferdiglaga tema i WordPress, så er det to-tre måtar å redigera temaet på slik at me får det slik me vil. Mange tema kjem i dag med ei mengde val du kan ta rett i temaet. Du går til Utseende – Tilpass, og litt avhengig av kva tema du bruker, kan du velja eigne fargar, eigen logo, eigen font osv. Dette er endringar som ikkje vil forsvinna sjølv om temaet, eller bunaden, blir oppdatert. Større og

Les meir

Skru tida tilbake?

Kan du tilbakedatera innlegg i WordPress? Ja, det kan du. Viss du feks skal flytta med deg gammalt innhald frå ein annan blogg, og ikkje får til å flytta med deg databasen. Då kan du flytta post for post og leggja inn med den datoen du ønskjer å ha. Ulempen med å gjera det slik er sjølvsagt at du mister treffa på kvar post, du mister kommentarar etc. Men viss det ikkje betyr noko, og du har lite innhald, så kvifor ikkje.

Les meir

Endre avsnitt i Word

Eg bruker ein 2008-versjon av office for mac, og her er av ein eller anna grunn avsnitt-avstand etter linjeskift sett til 10pkt som standard. Eg har ikkje greidd å sjå kva rolle dette speler anna enn at det lagar ein unaturleg avstand mellom avsnitta som eg alltid må gå inn og redigera vekk etterpå. Men nå har eg endra standardmalen slik at eg slepp desse ti punkta, og det gjorde eg slik: Opne eit worddokument, gå til Format og Stil.

Les meir

Kampanje for kommunen

Eg har laga ein fiktiv kampanje for kommunen «Kommune». Føremålet med kampanjen er å drive rekruttering – få unge folk til å flytte til kommunen og delta i nærings- og bygdelivet. Kampanjen skal vere slik utforma at den kan hentast fram om eitt år og brukast utan vidare forklaring då. Utfordringa er sjølvsagt at det kan ha kome til nye sosiale medium som er meir naturlege å bruke då, medan andre kan ha tatt kvelden før den tid. Det får

Les meir

Site Footer