Sjekkliste for tekst

 

Dette er sjekklista mi som jeg bruker når jeg skal gå gjennom tekster jeg har skrevet. Det meste her gjelder like mye for epost og Facebook-poster som for avisartikler og markedsføringstekster.

Sjekkliste:

Korrektur
Er alt stava rett, er komma der det skal være, og henger grammatikken sammen? På nett kan man faktisk få mulighet til å rette opp feila sine, men likevel ønsker vi jo å få det rett fra starten av. Det som er trykt, er derimot trykt. Skriver du en tekst som er svært viktig for deg, så la den gå en runde hos en korrekturleser før du sender den fra deg. Har du ikke råd til det, spør en venn om hjelp. Å lese korrektur på egne tekster synes jeg er vanskelig, jeg er helt blind for egne feil.

Språk
Skriver du nynorsk? Bruker du a-verb eller e-verb, da? Vi må holde oss til en av delene (med mindre vi er suverene på det som heter kløyvd infinitiv, men de færreste av oss er det.) Bruker du ”hjem” eller ”heim”? ”Vet” eller ”veit”? Kanskje bruker du ”vet” i brødteksten, men ”veit” i dialogen, hvis du skriver skjønnlitteratur. Det er ok, bare pass på å være konsekvent. Poenget er at vi må han en bevisst holding til språket vi bruker, og holde oss til malen vår.

Gjennomgående formattering
Er all dialog markert på samme måte? Kulepunkter markert med enten kule, eller sjekk-tegn, eller tall? Ikke rot for mye med det, i alle fall ikke i en liten tekst. Er alle overskrifter like store, alle mellomtitler likeså? Avsnitt markerer vi med innrykk eller dobbelt linjeskift – bare pass på å gjøre det likt i hele teksten.

Se opp for gjentakelser
Søk gjennom teksten og se hvor ofte et ord blir brukt. Bruker du mye ”mye”? Litt mye ”litt”? Bruker du ordet ”ofte” ofte, kan du kanskje erstatte det med et synonym. Eller ta det vekk! (Men du må også være klar over at gjentakelser kan være en riktig fin ting, når det blir brukt med forstand. Dette gjelder mest for skjønnlitteratur.)

Lokaliser klisjeer og erstatt dem med egne ord
Det er fint å se for seg en far som stryker sin nydelige datter varsomt over de myke, lyse krøllene, men har vi ikke hørt det alt for mange ganger før? Mal bildet med ny pensel og egne farger, så blir teksten mer original. Mer din. Kjenn at du eier teksten – at den er din. Er ikke det en fin følelse?

Se opp for stammespråk …
… og unødvendige fremmedord som skaper avstand til leseren. Med stammespråk mener vi et språk som er felles for en egen gruppe mennesker, for eksempel en egen yrkesgruppe. Alle vet ikke nødvendigvis hva ”infrastruktur” er, hva ”ad hoc” betyr eller hva en ”key account manager” jobber med. Det er fort gjort å snakke fagspråk når det er det man er vant til. Men hvis ikke målgruppa di er i samme faget, er sjansen stor for at de ikke forstår alt du snakker om. Bruker du mye fagspråk/stammespråk: Skriv om eller forklar.

(Og her vil jeg gjerne føye til en metode tidligere språkdirektør Sylfest Lomheim var flink til å bruke. Han kunne for eksempel si: «Mange kommunar ser infrastruktur, altså veg, vatn og kloakk, som ei prioritert oppgåve.» Var ikke det en lur måte å løse det på?)

Ett poeng av gangen
Det er et godt prinsipp å sørge for å bare ha ett poeng per avsnitt i teksten din.

Verb!
Etter innspill fra andre: Ikke bruk for mye adjektiv og adverb. Bruk gode verb i stedet! På IJ-kurs om nyhetsspråket for noen år siden gikk vi rundt i Tønsberg en time og samlet på verb. Svært nyttig. Og moro! Å samle på gode verb, ja, gode ord og vendinger i det hele tatt – det lønner seg.

Vær aktiv
Når vi først snakker om verb: Bruk aktive verb, ikke passive. Forskjellen? Passiv: «Fluktstoler blir satt ut til våre kunder .» Aktiv: «Vi setter ut fluktstoler til kundene våre.»

Doble mellomrom
Dette er finpuss: Ofte får vi doble mellomrom mellom ord i en tekst. Disse er ikke så lett å se på arket eller skjermen, men en korrekturleser vil (bør) garantert finne dem. Slik fikser du det i word: Gå til «søk og erstatt». Legg inn to mellomrom (space) i søk-feltet og ett mellomrom i erstatt-feltet. Søk og erstatt.

 

 

 

Legg igjen en kommentar